Visjonen vår er : "TA VARE PÅ"

Visjonen vår er ”ta vare på” . I barnehagen vår er det omsorg for barn, foreldre, personalet og miljøet som skal prege hverdagen.

Ved å bruke visjonen ”ta vare på” vil vi sørge for at barna får tilfredsstilt sine behov for; utvikling, trygghet, omsorg og individuell oppmerksomhet. Vi ønsker å legge vekt på hvert barns personlighet og behov. Dette vil gjenspeile seg i en aktiv evaluering og justering av våre arbeidsmetoder slik at vi kan utvikle oss til beste for barn og voksne.

Den voksne skal ha innstillingen om at de kan noe, vil noe og vil lære mer !!

Vi ønsker at barna skal få gode minner fra barnehagen, der humor og trivsel skal prege hverdagen!

Ved å lukke opp porten og ta nærmiljøet aktivt i bruk, skal også omsorgen for omgivelsene og for naturen komme i fokus. I tillegg til dette vil vi ta vare på foreldrene som ressurs.