Avdeling Knerten 0 - 2 år

Avdeling Knerten er en rein småbarnsavdeling med 9 plasser i alderen 0 - 2 år. Her er det en førskolelærer og to assistentstillinger.

Pedagogikken i det daglige arbeidet på denne avdelingen er preget av hverdagslæring og omsorg. Disse barna har behov for mer ro og hvile, og de har derfor satt opp en egen plan.

De er flinke til å dele opp barnegruppa i mindre grupper iløpet av dagen, de har også en fast turdag i uka. På avdelingen jobber de med ulike tema, og da blir det brukt mye bilder og bøker, samt en del dokumentasjon.

En gang iløpet av vinterhalvåret har avdeling Knerten en "syden dag". Dette er noe som kun denne avdelingen har. Her har de da varmet opp hele avdelingen, stort badebasseng som alle bader i, pyntet avdelingen med palmer, sol og blomster, samt litt ekstra kos til barna. Da med paraply drikke, frukt og hjemmelaget boller.