Her hos oss

Her hos oss er vi opptatt av å se hvert enkelt barn. Vi er et personal med mye omsorg, glede, humor og tilstedeværelse. Hos oss får barna oppleve mye lek ute og inne, der fysisk aktivitet og språk står i fokus. Vi har mange gode turområder i vårt nærmiljø, der barna får utforske, bevege seg fritt og bli kjent med både natur og dyr. Hos oss er det delte plasser, makspris og delte avdelinger.