Dette er tema som synliggjør barnehagens fokus

Kunnskapsdepartemente som barnehagen hører under, har 1.mars 2006 med hjemmel i §2 i barnehageloven, fastsatt en forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Satsningsområdene våre er hentet fra rammeplanens fagområder.

Våre satsningsområder er kropp, bevegelse og helse, og kommunikasjon, språk og tekst

I barnehagen vår har vi aldersinndelte grupper fast to dager i uken. Vi har flotte tur områder og har fått bygget opp to gapahuker av foreldre som vi benytter ofte. I vinterhalvåret bruker vi mye ski, både i og utenfor barnehagen. De største får også anledning til å gå på skøyter.

I barnehagen vår er vi veldig bevisste på bruken av språket. Hvordan vi kommuniserer med barna og hverandre. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Vi bruker språk materiell som "snakkepakken" og "språksprell". Her har vi det gøy med former, farger, rim og regler, tøyse ord, eventyr og lignende.