Avdeling Kaos 4 - 6 år

Avdeling Kaos er en stor avdeling med plass til 20 barn fra 4 - 6 år. Her jobber det en pedagogisk leder og to assistenter.

Barna blir iløpet av uka delt inn i aldersinndelte grupper. Da er 4 åringene på blå gruppe og 5 åringene på rød gruppe (Høvdingene). Dette gjør det lettere å ivareta enkeltbarnets behov.

For 5 åringene er det et eget opplegg som er laget i samarbeid med fysioterapeut i kommunen. Dette er et opplegg som går mye på fysisk aktivitet både ute og inne. De har også "lekeskole" en gang i uken.

Avdelingen har også ulike tema i løpet av året. Her er det barna som har en del innvirkning på hvilket tema som blir valgt. Eks på tema som har vært på avdeling Kaos er; havet, reise, miljøagentene, antall, rom og form.